Ontwerp speelplein Van der Hoeveschool definitief

Vandaag hebben we het ontwerp afgerond voor de Van der Hoeveschool in Amersfoort. Afgelopen maanden is in samenwerking met de kinderen van het Schoolplein Actie Team een ontwerp gemaakt voor herinrichting van het schoolplein. Waar het ambitieniveau bewust hoog is ingestoken is vandaag overeenstemming bereikt met de aannemer en kan het plan uitgevoerd gaan worden.

Van der Hoeveschool is een van de scholen die mee doen in het project ‘Gezonde schoolpleinen’ van Jantje Beton. Zij ontvangen o.a. van hen een subsidie om het schoolplein te veranderen. Het nieuwe plein moet groener worden, sport en bewegen stimuleren en ruimte bieden om buiten les te kunnen geven. Daarbij zijn wij de uitdaging aan gegaan om een plein te ontwikkelen die past binnen de onderwijsstructuur van het speciaal onderwijs. Ondanks dat kinderen in het speciaal onderwijs vooral kind zijn, is structuur en herkenbaarheid voor hen extra belangrijk. Daarom zijn wij met een verbeterde structuur gekomen voor het plein, waar de midden- en bovenbouw (basisonderwijs) naar hartenlust buiten kunnen spelen. Dit, samen met alle elementen van het gezonde schoolplein, hebben wij verwerkt in een mooi ontwerp waarin het gezonde schoolplein een echt speelplein wordt.
Nadat de eerste plannen in een ontwerp zijn omgezet, zijn meerdere partijen gevraagd om een offerte uit te brengen voor de aanleg. Is samenspraak met de winnende partij is het ontwerp op enkele punten aangepast om binnen het budget uit te komen. Eind april zal de Kick-Off zijn voor de aanleg. Bedoeling is dat daarna in drie weken het plein zijn nieuwe inrichting gaat krijgen.