Maria van Nassaulaan – ’s Heerenberg

In eerste instantie was de vraag om voor de speelvoorzieningen in de zandondergrond een nieuwe speelplek te ontwerpen. Naar aanleiding van ons veldbezoek en de input vanuit de online enquête is gekozen om voor de hele (groen)zone een integraal plan op te zetten. Hiermee is ook de doelgroep verruimt van 0-6 jaar naar 0-18 jaar.

Opdrachtgever
Gemeente Montferland

Locatie
Maria van Nassaulaan – ’s Heerenberg

Doelgroep
0-6 jaar (incl. skatepark 0-18 jaar)